Porsche Slovenija
/
Kodeks poslovne etike

 

Kodeks poslovne etike

Porsche Slovenija je hčerinsko podjetje skupine Porsche Holding, ki si je v 60 letih obstoja v več kot 20 evropskih državah, na Kitajskem in v južni Ameriki ustvarila izjemen ugled. Družbena odgovornost in visoka etična načela so nas pripeljala do tega, kar smo danes: vodilno podjetje na avtomobilskem trgu.

Kot del globalnega podjetja ta odgovornost za nas pomeni, da naši zaposleni poleg obstoječe zakonodaje upoštevajo tudi širša etična načela, ki so združena v našem kodeksu poslovne etike. Spoštovanje kodeksa poslovne etike velja v vseh državah in za vse ravni, v katerih je družba Porsche Holding prisotna s svojimi družbami.

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana ©, Porsche Slovenija 2012
Pravno obvestilo | Produkcija, PM, poslovni mediji