Ekologija

Varovanje skupnega življenjskega prostora zagotavlja človeku stabilno in prijazno prihodnost. Zato posebno pozornost posvečamo prav skrbi za okolje.

Ekologija

Ekologija

Vozila, ki jih zastopamo in prodajamo, so plod razvoja najnovejših tehnologij za zmanjšanje emisij v okolje, gospodarno porabo goriva in dolgo življenjsko dobo. Izpolnjujejo vsa določila s področja ekologije in vztrajno stremijo k preseganju zakonsko predpisanih standardov. Tudi pri vsakodnevnem delu gojimo spoštljiv in trajnostni odnos do narave, saj sta del naše filozofije tako ločevanje odpadkov kot tudi varčna raba virov.

Brezplačna razgradnja vozil

Porsche Slovenija omogoča zadnjemu lastniku vozila brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta. Lastnik ob oddaji izrabljenega vozila pridobi potrdilo o razgradnji, s katerim vozilo odjavi iz prometa. Na podlagi potrdila o uničenju vozila lahko na DARS oddate zahtevek za nadomestno vinjeto ter v primeru, da je vozilo še registrirano, povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja. Uredba o odsluženih vozilih od proizvajalcev motornih vozil in uvoznikov namreč zahteva prevzem vseh prodanih vozil (ne glede na datum prve registracije vozila) ob koncu njihove življenjske dobe ter njihovo razgradnjo na do okolja odgovoren način. Izrabljeno motorno vozilo vsebuje več kot 30 kg nevarnih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, PCB, olja, tekočine proti zmrzali, zavorne tekočine, gorivo, akumulator), zaradi katerih takšno vozilo uvrščamo med nevarne odpadke. V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o. Ta je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila Porsche Slovenija za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način.

Kateri so pogoji za brezplačno za oddajo vozila?

  • Vozilo mora biti oddano na zbirna mesta izrabljenih vozil, ki so za to pooblaščena s strani Porsche Slovenija. 
  • Oddano mora biti brez dodatnih odpadkov, ki niso sestavni deli ali materiali vozila (npr. dodatne izrabljene pnevmatike, komunalni odpadki …). 
  • Oddano v celoti z vsemi bistvenimi sestavnimi deli, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem, kolesi in katalizatorjem (če je del opreme) ter elektronsko opremo.