Koncernska okoljska politika

Delniška družba Volkswagen razvija, izdeluje in po vsem svetu prodaja motorna vozila in mobilnostne storitve. V tej vlogi smo sami sprejeli zavezo, da bomo postali vodilni ponudnik trajnostne mobilnosti ter zgled za varstvo našega okolja.

Koncernska okoljska politika

Sprejemamo izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in smo se skladno s sporazumom, sklenjenim pod okriljem Združenih narodov, zavezali k ukrepom za omejitev rasti globalnega segrevanja na manj kot 2 stopinji Celzija. Zavedamo se svoje izjemno velike globalne odgovornosti do okolja in vseh posledičnih okoljskih in družbenih vplivov, ki so povezani z našimi aktivnostmi in produkti. S svojo globalno vpeto inovativnostjo bomo zmanjšali svoj okoljski odtis in se lotili s tem povezanih izzivov v vseh fazah življenjskega cikla naših mobilnostnih ponudb. Naše inovacije bodo pomagale zmanjšati okoljski odtis tudi našim strankam in bodo pomembno prispevale k ohranitvi naše konkurenčnosti in delovnih mest.

Delniška družba Volkswagen se v duhu svoje okoljske poslanice konkretno zavezuje, da bo upoštevala naslednje temeljne zahteve:

1. Način vodenja

Naš vodilni in vodstveni kader na vseh organizacijskih ravneh ter pri vseh znamkah in v vseh družbah koncerna Volkswagen se zaveda okoljskih tveganj, ki izhajajo iz njegovih poslovnih aktivnosti. Z besedami in dejanji potrjuje svojo zavezanost k ravnanju v skladu z zakonskimi in korporativnimi določili ter k opravljanju funkcije vzornika na okoljevarstvenem področju. Na svojem področju odgovornosti je odgovoren za implementacijo in upoštevanje zahtev, opisanih v tej okoljski politiki. Zagotoviti mora, da so vsi zaposleni informirani, kvalificirani in nosijo odgovornost za dodeljene naloge. Upravni odbor koncerna in upravni odbori posameznih znamk pri pomembnih korporativnih odločitvah okoljske teme obravnavajo enakovredno kot druge poslovno-ekonomske kriterije.

2. Skladnost

Upoštevamo zakonske in pravne zahteve ter ravnamo skladno s standardi in cilji podjetja. Naši sistemi upravljanja okoljske skladnosti zagotavljajo, da so pri našem poslovanju prepoznani ter ustrezno upoštevani ekološki vidiki in obveznosti. Neupoštevanje, goljufijo ali napačno ravnanje obravnavamo kot resno kršitev skladnostnih določil. Skladnost našega ravnanja z določili te okoljske politike in z drugimi okoljskimi določili koncerna se evalvira vsako leto. Poročilo prejmejo upravni odbor koncerna ter upravni odbori posameznih znamk oz. direktorji družb.

3. Varstvo okolja

Naš pristop za zmanjšanje tveganj za okolje in za izboljšanje možnosti za zaščito našega okolja je osredotočen na življenjski cikel. Med drugim zajema integracijo obnovljivih virov energije, razogljičenje, trajnostno osnovane dobavne verige in učinkovitost izrabe virov. Z ustreznimi ukrepi prek celotnega življenjskega cikla naših procesov, produktov in storitev zmanjšujemo svoj vpliv na okolje, pri čemer upoštevamo, kaj je v trajnostnem pogledu pri tem ekonomsko izvedljivo. Kot dokaz za učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev vsako leto javno objavimo ključne kazalnike uspešnosti za področje okolja in transparentno poročamo o napredku naših prizadevanj.

4. Sodelovanje z interesnimi skupinami

Vključevanje naših zaposlenih, strank, dobaviteljev, zakonodajalcev, upravnih organov in drugih deležnikov je pomembno, ker želimo bolje razumeti njihova pričakovanja in zahteve na okoljskem področju. Njihove pobude, ki jih vključujemo v sisteme upravljanja okoljske skladnosti in jih natančno analiziramo, se nato odražajo v naših procesih, produktih in storitvah. Informacije v naših poročilih in komunikaciji z interesnimi skupinami so transparentne in zanesljive.

5. Nenehna optimizacija

Kot del naših prizadevanj za nenehno optimizacijo vplivov naših produktov, storitev, procesov in proizvodnih obratov na okolje uporabljamo mednarodno priznane, s strani neodvisnih strokovnjakov preverjene sisteme upravljanja z okoljem. Naši sistemi upravljanja z okoljem so tako tudi sami v enaki meri del procesa nenehne optimizacije. S tem zagotavljamo, da so okoljske zahteve implementirane v naših osnovnih dejavnostih in v našem procesu sprejemanja odločitev. Sodelovanje s strokovnjaki iz naših tovarn širom po svetu nam omogoča, da lahko identificiramo in ponudimo optimalne in preizkušene postopke s področja okoljskih tehnologij in upravljanja z okoljem. Imamo vodilno vlogo z ozirom na nove prihajajoče okoljske razvojne trende ter predpise s področja znanosti in tehnike. Prizadevamo si, da bi presegli svoje cilje in pričakovanja drugih.

Preberite več o prizadevanjih za okolje:

Volkswagen z novo okoljsko poslanico goTOzeroOkoljska poslanica goTOzero