tehnologija /

Brez skrbi do ugodne elektrike

Naj bodo stroški električne energije za vaš posel prednost, ne pa breme in skrb. Toda kako?

Brez skrbi do ugodne elektrike

Kdaj je nabava elektrike v poslu postala tako zapletena stvar, načrtovanje stroškov zanjo pa se je izkazalo za zelo zahtevno? Kdaj so se začeli glavoboli za vse, ki se morajo v podjetjih ukvarjati tudi s tem?

Težave pri dobavi in divjanje cen, nato pa še vrsta vprašanj in nejas- nosti glede novih tarifnih sistemov in obračunavanja omrežnin: vse to je bila realnost v podjetjih v zadnjih dveh letih. Na hitro osvežimo spomin. Leto 2022 je pri povprečnem poslovnem odjemu prineslo za več kot 80 odstotkov višje cene kot v letu 2021, v energetsko in- tenzivnih panogah pa za skoraj 120 odstotkov. Lani, v letu 2023, je v ospredje prišla tema o novi metodologiji obračunavanja. Omrežnino naj bi po novem začeli obračunavati prvega januarja 2024. Ali pa mogoče prvega marca? Ali končno prvega julija? Ali pa morda še pozneje, kot je nato aprila kljub neodobravanju Agencije za energijo predlagala vlada Republike Slovenije? Roki so se prestavljali, nego- tovost pa je ostala.

Ugodna energija kot cilj zaradi posla

Drži, da so se pravila glede obračunavanja spreminjala večkrat, kot bi si želeli, in da je (bilo) zelo težko oceniti, po kakšnih cenah se bo dala kupovati elektrika. A vse to ne bi smelo biti ovira.

Da bo podjetje lahko uspešno, potrebuje ugodno pridobivanje elektrike (pri čemer govorimo
o proizvodnji lastne energije ali odkupu iz omrežja), njeno hranjenje, uravnavanje porabe
in spremljanje stroškov. Vse to zdaj omogoča MOONelektrika, nova ponudba za izjemno ugodno samooskrbo in klasično oskrbo z električno energijo za podjetja in fizične osebe.

Ponudba MOONelektrike kot ugodne in pregledne rešitve za elek- trično energijo je pripravljena preprosto. Prilagojena je glede na tip odjemalca in infrastrukturo, ki jo ta že ima.

Mali poslovni odjemalci

Če ste v podjetju, ki sodi med male poslovne odjemalce, že posta- vili svojo sončno elektrarno z močjo do 43 kilovatov in jo uporablja- te samooskrbno, se uvrščate med tiste, ki se jim elektrika, oddana v omrežje, in energija, pridobljena iz njega, enkrat letno obračunata po sistemu neto meritev ali net meteringa. Ta je v preteklo- sti zagotavljal preprosto letno obračunavanje dodatne električne energije, ki ste jo ob svoji lastni pridobivali iz omrežja. Tako bo za vas ostalo tudi v prihodnje, vsi, ki vloge za soglasje za sončno elek- trarno oddajajo po prvem januarju 2024, pa so to možnost zamudili. MOONelektrika ima prednosti za oboje.

Prva velika prednost je tehnološko napreden in v praksi dokaza- no uspešen sistem za upravljanje električne energije optiMOON. Z njim lahko krmilite nekatere potrošnike v vašem sistemu, nad- zorujete preostale in tako obvladujete konične moči (ki pri novem omrežninskem sistemu povzročajo še višje stroške) ter imate pre- gled nad vsemi električnimi napravami, povezanimi v vaš sistem, nad porabo in stroški. Upravljanje električne energije je tako poenostavljeno in vselej pregledno, saj zna optiMOON upoštevati tudi nove omrežninske bloke.

Drugi velik korak naprej pa je možnost prenosa presežkov. Tudi če je vaš sistem porabe lastne sončne energije optimiziran in prav tako uporabljate hranilnik elektrike, se lahko zgodi, da ustvarjate tudi presežke energije, ki jih oddajate v omrežje.

MOONelektrika omogoča prenos 65 odstotkov priznanih presežkov energije, in to na drugo odjemno mesto ali za prihodnjo uporabo na istem odjemnem mestu.

In če nimate presežkov? Tu imate možnost, da si že z vklopom lastnega hranilnika električne energije in z uporabo sistema optiMOON zagotovite še ugodnejšo ceno elektrike.

Če v podjetju nimate lastne sončne elektrarne, to nikakor ne pomeni, da ne morete izkoristiti prednosti MOONelektrike. Ta vam je namreč v ponudbi za male poslovne odjemalce brez samooskrbe na voljo po ugodnih, konkurenčnih cenah. Pri tem pa okolje MOON, v katerem so vam ob strokovni pomoči pri oceni potreb, izbiri, montaži, nastavitvah in spremljanju delova- nja na voljo sončne elektrarne, hranilniki, sistem za upravljanje in polnilne postaje za električna vozila, omogoča še marsikaj: hiter vstop v lastno proizvodnjo sončne energije, če se boste v prihodnje odločili za energetsko neodvisnost, še ugodnejše cene, manjšo izpostavljenost na trgu, učinkovito pridobivanje in upravljanje elektrike ter druge prednosti samooskrbe.

Rešitve po meri za velike

Kaj pa velika podjetja, ki imajo večje porabe in elektrarne ter so predvsem brez možnosti sistema neto meritev? Zaradi iz- zivov, opisanih na začetku, je še pomembnejše, kako se ce- lostno lotite vseh vprašanj, povezanih z električno energijo. Tudi tu lahko izkoristite prednosti MOONelektrike. Strokovnja- ki znamke MOON vam bodo prilagodili ponudbo in skupaj z vami med več opcijami izbrali pravo za vas, s fiksnimi cenami za časovno obdobje ali vezano na borzne (day-ahead) cene. Ugodnejše cene lahko dosežete glede na vašo obstoječo in- frastrukturo (fotovoltaiko, hranilnike) in optimizacije, ki jih lah- ko zagotovite pri upravljanju z uporabo sistema optiMOON. Tu imate pri znamki MOON dodatno prednost, da vam lahko strokovnjaki priskočijo na pomoč in postanejo vaš partner v vseh fazah, od analize porabe in cen, prehoda na proizvodnjo lastne trajnostne energije, pri upravljanju, zniževanju konične moči … Rešitve MOON in ponudbo MOONelektrike danes že s pridom uporabljajo tudi velika podjetja z več tisoč zaposleni- mi, ki imajo razsežne poslovne objekte in posebne potrebe v svojem poslu.