trendi /

Električna vozila odslej za podjetja še ugodnejša: BREZ DDV

Če vaše podjetje uporablja električno vozilo, katerega vrednost (z vsemi dajatvami) ne presega 80 tisoč evrov, lahko odslej uveljavljate pravico do odbitka davka na dodano vrednost (DDV) – ne glede na to, katero dejavnost opravljate. Odbitek DDV velja tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za to vozilo.

Električna vozila odslej za podjetja še ugodnejša: BREZ DDV

Januarja 2022 je začela veljati novela Zakona o DDV, ki z novim členom 66.b uveljavlja pravico podjetij do odbitka DDV pri nakupu motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem). Pred tem je bil odbitek vstopnega DDV za osebne avtomobile mogoč le, če jih je podjetje uporabljalo za svojo glavno dejavnost (npr. taksi služba, avtošola …), po noveli zakona pa ni pomembno, za kakšno dejavnost se vozilo uporablja, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

 • motorno vozilo je brez izpusta ogljikovega dioksida (novela torej velja za baterijska električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride);
 • vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80 tisoč evrov.

Davčni zavezanec lahko v zvezi z električnimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri:

 • polnjenju,
 • nakupu tekočin in maziv,
 • nabavi nadomestnih delov ter
 • nakupu storitev, tesno povezanih s tem.

Kaj te spremembe pomenijo za financiranje e-vozil? Pri finančnem lizingu bo odbitek vstopnega davka mogoče uveljaviti takoj v celoti, pri operativnem lizingu (poslovnem najemu) pa bo lizingojemalec lahko sproti uveljavljal odbitek vstopnega DDV pri vseh obrokih lizinga.

Konkreten primer: ŠKODA ENYAQ iV 60

Ob nakupu električnega avtomobila ŠKODA ENYAQ iV 60, ki bi vase podjetje do 1. januarja 2022 stal 43.342 evrov, boste lahko uveljavljali vračilo DDV v višini 9535,24 evra. Tako bo vaše podjetje za vozilo odštelo 33.806,76 evra.

Hkrati boste lahko v naslednjih petih letih uveljavljali investicijsko olajšavo (zmanjševanje dobička) v višini 40 odstotkov neto vrednosti investicije brez DDV. Ob tem ne boste več plačevali bonitete za osebno rabo službenega električnega avtomobila. Za vozilo enake maloprodajne vrednosti, ki ima motor z notranjim zgorevanjem, bi mesečna osnova za obračun dohodnine v prvem letu znašala 650 evrov. Za klasični avtomobil se namreč mesečni znesek bonitete odmeri v višini 1,5 odstotka maloprodajne vrednosti.

Finančni učinki pri uporabi električnega vozila so dejansko še precej večji, če upoštevamo še druge dejavnike:

 • cenejšo električno energijo,
 • manjše stroške vzdrževanja in servisa.

FINANČNE UGODNOSTI ZA PODJETJA PRI NAKUPU ELEKTRIČNEGA VOZILA:

 • Odbitek DDV. Od januarja 2022 so vsa podjetja ob nakupu električnega avtomobila upravičena do odbitka DDV.
 • 40-odstotna investicijska olajšava za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod – manjši davek na dobiček za podjetje. V naslednjih petih letih po nakupu lahko podjetje uveljavlja davčno olajšavo v višini 40 odstotkov neto vrednosti vlaganj v trajnostno mobilnost brez DDV, kar velja tudi za električne avtomobile, polnilne postaje, sončne elektrarne in hranilnike energije. Če gre za nakup s finančnim lizingom, je olajšava mogoča, pri nakupu z operativnim lizingom pa ne.
 • Brez bonitet. Z novelo Zakona o dohodnini je bila spremenjena stopnja obračuna dohodnine za zasebno uporabo službenega električnega vozila. Po novem je vrednost te bonitete nič, torej se mesečno v osnovo za dohodnino ne vključuje več določeni delež vrednosti električnega avtomobila. Za vozilo, ki ima motor z notranjim zgorevanjem, je davčna stopnja nespremenjena in znaša 1,5 odstotka vrednosti avtomobila na mesec.

*Navedene ugodnosti veljajo na dan 1. 3. 2022

Dobro je vedeti: morebitne pasti

Ob spremembi Zakona o dohodnini je Ministrstvo za finance Republike Slovenije izdalo tudi poseben pravilnik, ki podrobneje opredeljuje možnosti obračuna odbitka DDV. Za del uporabe službenega električnega avtomobila v osebne namene mora namreč podjetje plačati DDV.

Za vsak kilometer uporabe službenega električnega vozila za osebne namene se v davčno osnovo za obračun DDV vključi 0,37 evra. Še bolj preprosto: do zneska popravka DDV pridete tako, da število zasebnih kilometrov pomnožite z 0,081 evra.

PRIMER IZRAČUNA POPRAVKA DDV ZARADI ZASEBNE RABE V PETIH LETIH Stanje kilometrov konec leta: 14.600

4600 kilometrov po potnih nalogih

10.000 zasebnih kilometrov

Osnova za obračun popravka DDV: 10.000 x 0,37 evra = 3700 evrov

Popravek DDV v enem letu: 3700 evrov x 22 % = 814 evrov

Popravek DDV v petih letih = 5 x 814 evrov = 4070 evrov

A pozor: ker za osebno rabo službenega električnega avtomobila velja tudi vožnja v službo in z dela, se je treba odločiti, ali odbitek DDV ob nakupu službenega električnega vozila sploh obračunati.

Podjetje bi namreč za zaposlenega, ki se s službenim avtomobilom ŠKODA ENYAQ iV 60 vsak dan vozi na delo iz približno 50 kilometrov oddaljenega kraja (povratna pot sto kilometrov), moralo že samo zaradi poti v službo in domov v petih letih plačati več DDV, kot je znesek odbitega DDV. Ker pa bo ta zaposleni s službenim avtomobilom zasebno gotovo prevozil še dodatne kilometre, je v tem primeru torej vsekakor bolje, da si podjetje ob nakupu električnega vozila ne odbije DDV, brez omejitev pa si ga lahko odbije od stroškov vzdrževanja, nadomestnih delov in drugega, kar sodi v ta sklop.

Prihranek zaradi odbitka DDV ob nakupu električnega avtomobila je namreč manjši od stroškov, ki jih bo podjetje imelo v naslednjih petih letih zaradi plačevanja DDV za vsak kilometer uporabe tega vozila v zasebne namene.

V vsakem primeru pa velja, da ob oskrbi z električno energijo na polnilnicah v podjetju strošek energije za sto kilometrov vožnje s službenim električnim avtomobilom ŠKODA ENYAQ iV 60 znaša od dva do dva evra in pol. Strošek goriva za sto kilometrov vožnje s primerljivo velikim vozilom, ki ima motor z notranjim zgorevanjem, pa je okoli 13 evrov, torej približno šestkrat več.

PRIMER: ZASEBNA VOŽNJA S SLUŽBENIM AVTOMOBILOM ŠKODA ENYAQ IV 60 V OBDOBJU PETIH LET (samo za povratno pot na delovno mesto v dolžini 100 kilometrov dnevno)

Davčna osnova za
obračun popravka DDV:
0,37 evra x 100 kilometrov na delovni dan x 235 delovnih dni v letu = 8695 evrov

Znesek popravka DDV v enem letu: 8695 x 22 % = 1913 evrov

Znesek popravka DDV v petih letih: 9565 evrov

Znesek odbitnega DDV ob nakupu vozila ENYAQ iV 60, če bi se podjetje odločilo za to: 9535,24 evra

V vsakem primeru pa velja, da ob oskrbi z električno energijo na polnilnicah v podjetju strošek energije za sto kilometrov vožnje s službenim električnim avtomobilom ŠKODA ENYAQ iV 60 znaša od dva do dva evra in pol. Strošek goriva za sto kilometrov vožnje s primerljivo velikim vozilom, ki ima motor z notranjim zgorevanjem, pa je okoli 13 evrov, torej približno šestkrat več.

RAZLIKA PRI GORIVU V PETIH LETIH


Izračun za dizelsko gorivo:
 250 kilometrov na dan x 235 delovnih dni na leto x 7 litrov dizelskega goriva na 100 kilometrov x 1,853 evra/liter dizelskega goriva x 5 let = 38102 evra

Ocena stroška oskrbe z električno energijo v večji poslovni stavbi: 2,5 evra na 100 kilometrov

Izračun stroška električne energije: 250 kilometrov na dan x 235 delovnih dni x 2,5 evra na 100 kilometrov x 5 let = 7343,75 evra

Razlika: 30759 evrov

*Cene veljajo na dan 4.5. 2022.

Če zaposleni zasebno prevozi večje število kilometrov, je torej bolje, da se podjetje ne odloči za odbitek DDV. V tem primeru bo z vsakim kilometrom, ki ga zaposleni prevozi s službenim električnim avtomobilom, za katerega podjetje plača električno energijo, prihranek vse večji. Pri tistih zaposlenih, ki za pot na delo in iz službe na dan prevozijo okoli 250 kilometrov (na primer Mariborčan, ki dela v Ljubljani), bo podjetje, ki si ne obračuna odbitnega DDV, z modelom ŠKODA ENYAQ iV 60 v petih letih pri gorivu prihranilo več kot 30 tisoč evrov.