Tehnologija /

Elektrifikacija flote v podjetju: danes, ne jutri

So službena vozila v podjetju vaša skrb in odgovornost? Potem je to besedilo namenjeno vam.

Elektrifikacija flote v podjetju: danes, ne jutri

Pravilno je, da razmišljate o elektrifikaciji voznega parka v podjetju. Premike na področju avtomobilnosti opažamo na vsakem koraku, in kam ti vodijo, je na dlani. Na nemškem trgu - ta v marsičem kaže smer, v katero se premikamo tudi v Sloveniji - se je število na novo registriranih električnih vozil v letu 2020 v primerjavi s predhodnim letom na primer več kot potrojilo. Vse več je tudi podjetij, ki so prešla na e-mobilnost. Odločitev za elektriko kot cenovno privlačno in trajnostno usmeritev postaja z nepredvidljivimi globalnimi dogodki, ki vplivajo na spremembe cen klasičnih pogonskih goriv, še razumljivejša. Pot do elektrificiranega voznega parka v podjetju ni najkrajša ali najbolj preprosta, a pravi čas za korak v to smer je danes, in ne jutri.

Skupni stroški lastništva vozil in vse več ja ponudba modelov, potrebam podjetja prilagojeni poslovni pogoji najema in uporabe, preprosto vzdrževanje in pozitivni učinki na okolje: to so glavne prednosti, zaradi katerih se izplača vpeljati električno mobilnost tudi v poslovno floto vozil.

Skupni stroški lastništva

Na trgu je vse večja ponudba električnih vozil. Drži, da so ta lahko dražja, če primerjamo zgolj nominalno prodajno ceno novega klasičnega in električnega avtomobila. A na skupni strošek lastništva vpliva še vrsta dejavnikov (več o tem v članku na strani 44). Uporaba in vzdrževanje električnih vozil sta občutno ugodnejša kot pri klasičnem voznem parku. V mislih morate imeti tudi zakonodajo in ukrepe za spodbujanje elektrifikacije. Pri teh proizvajalci in prodajalci vozil niso sami, saj so vključeni tudi drugi deležniki, še posebej država. Spodbude Eko sklada (trenutno subvencij nima več na voljo, je pa mogoče pri njem najeti kredit pod ugodnejšimi pogoji) ali pa davčne in bonitetne olajšave (od januarja 2022 je pri nas odpravljena boniteta za električno vozilo, pri klasičnem pa uporabnik vozila mesečno plačuje 1,5 odstotka nakupne vrednosti avtomobila) so lahko dodatni veter v jadra odločitve za elektriko, niso pa nujno tiste, ki prevesijo tehtnico.

Aktualna različica Zakona o davku na dodano vrednost omogoča tudi odbitek vstopnega DDV za avtomobile, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti davčnega zavezanca (ne glede na to, katera je ta dejavnost) ter katerih cena z vključenim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80 tisoč evrov.

Vsekakor drži, da se ni preprosto odločiti za e-vozila. Zato pa lahko s pomočjo strokovnjakov zelo natančno ugotovite, kaj v podjetju pravzaprav potrebujete. Pri odločitvi velja upoštevati:

 • potrebo po vozilih različnih (cenovnih, velikostnih) razponov ter posledično znamk in modelov, način uporabe posameznega vozila (samo poslovna ali tudi zasebna),
 • obdobje uporabe vozila (koliko let bo v floti),
 • število prevoženih kilometrov,
 • tip zavarovanj in škodnih primerov,
 • oceno popravil in števila rednih servisov, izrabe pnevmatik …,

To bo temelj, na osnovi katerega boste lahko natančno ocenili, koliko bo vaše podjetje stala uporaba električnih vozil v primerjavi s klasično floto. Kaj bo podjetje izbralo, je seveda povsem odvisno od njegovih specifičnih potreb in zmožnosti. A v splošnem lahko trdimo, da so električni avtomobili že danes primerni za poslovne potrebe povsod tam, kjer poti, ki jih opravljajo službena vozila, niso izrazito nadpovprečno dolge (govorimo o več kot dvesto kilometrih na dan). In pod črto bo strošek najema, vzdrževanja, taks … za električni avtomobil nižji.

Vnaprej znani mesečni stroški

Pravi ponudnik proizvodov in storitev električne mobilnosti za poslovna vozila vam nikoli ne bo ponudil vnaprej določenega serijskega paketa. Za vsak primer posebej bo na podlagi analize in v dialogu z vami, odločevalci, predlagal financiranje, s katerim lahko podjetje kupi vozila po najugodnejši ceni, najbolje optimizira stroške, ohranja likvidnost in zmanjša tveganja.

Za električna vozila je na voljo več vrst financiranja:

 1. Operativni lizing je namenjen podjetjem, ki želijo plačevati samo uporabo vozil brez lastništva. Po preteku dogovorjene dobe uporabe (do pet let) vozila ne preidejo v last podjetij.
 2. Finančni lizing je namenjen podjetjem, ki vozila stroškovno opredmetijo v osnovnih sredstvih (amortizacija), ob koncu mesečnega odplačevanja najema pa postanejo tudi lastniki vozil.
 3. Finančni lizing Plus (z ostankom vrednosti) je dodatna možnost, pri kateri se ob začetku uporabe vozil določi neodplačan del glavnice ob koncu njihove uporabe. Ta vnaprej določeni ostanek vrednosti je še posebej dobrodošel pri električnih vozilih. Če ste v dvomu, kolikšna bo vrednost vozila na primer čez tri ali pet let, si s tem zagotovite, da ga lahko bodisi dokončno odkupite ali pa prodate nazaj ponudniku po vnaprej dogovorjeni ceni. Kriteriji za to so znani, denimo vrsta vozila, čas uporabe, število prevoženih kilometrov.
Vzpostavite stik in si olajšajte delo: Porsche Finance Group Slovenia vam ponuja celovito rešitev za nakup ali najem električnih vozil, financiranje celotne električne infrastrukture, upravljanje voznega parka in digitalizacijo storitve oziroma uporabe vozil. Hkrati omogoča tudi car sharing oziroma souporabo vozil v sistemu sharetoo.

Upravljanje na enem mestu: preprosto in stroškovno optimalno

Strošek najema vozila je le del zgodbe o poslovni e-floti. V manjšem podjetju sicer še lahko skrbite za vozni park enega ali nekaj avtomobilov, kot bi imeli opravka s svojim lastnim, zasebnim. A takoj ko gre za upravljanje flote večjega števila vozil, bo za vas ključno tudi celostno vzdrževanje.

Obvladljivost flote si gotovo najlažje zagotovite z all inclusive najemi, ki vključujejo tudi servisne storitve, pnevmatike in podobno v vnaprej dogovorjenem paketu. In upravljanje?

Tu so vam, če se odločite za ponudbo povezanih dejavnikov pod skupno streho Porsche Slovenija (z znamko MOON) in Porsche Leasing, na voljo popolne storitve upravljanja voznega parka. Mednje sodijo tudi plačevanje polnjenja vozil v javni mreži polnilnic MOON charge, uporaba plačilnih kartic Porsche Group Card ter celosten sistem za spremljanje uporabe in stanja vozil, beleženje službenih voženj in stroškov. Pregledno boste imeli urejene potne naloge, ves čas boste vedeli, kje je posamezno vozilo, ali ga je treba polniti in kdaj je na vrsti za naslednji redni servisni pregled.

Pri izbiri pa ne pozabite, da so prevozna sredstva le del enačbe. Takoj ko se odločite za e-vozila, velja poskrbeti tudi za pripadajočo infrastrukturo. Stroške energenta lahko optimizirate, odvisnost od zunanjih ponudnikov in dejavnikov pa zmanjšate, če imate v podjetju ne le lastne polnilne postaje, temveč tudi sončno elektrarno in hranilnik elektrike. Tudi tu imate možnost, da se pri nakupu dogovorite za financiranje po lastnih željah (npr. s kreditom).

Souporaba: zakaj pa ne?

Če v podjetju ob vozilih, ki jih redno uporabljate in vam morajo biti na razpolago kadar koli in ves čas, občasno potrebujete tudi dodatna prevozna sredstva, se lahko odločite za souporabo vozil v sistemu sharetoo.

»Podjetja, ki se odločijo za sharetoo, si lahko zagotovijo vse oblike mobilnosti na kolesih na enem mestu. Sistem sharetoo namreč omogoča souporabo raznolikih prevoznih sredstev na kolesih in določitev nivojev dostopa. To v praksi pomeni, da lahko do dela vozil - od električnih avtomobilov do koles, skirojev … - dostopajo vsi zaposleni, del pa jih je namenjenih le določenim enotam podjetja oziroma skupinam zaposlenih, na primer vodstvu, prodaji ali dostavi,« pojasnjuje Borut Črešnik, vodja oddelka Upravljanje voznega parka v družbi Porsche Finance Group Slovenia.

»S sistemom sharetoo so podjetjem na eni strani na voljo običajni, klasični najemi (rent-a-car). Pri tem je treba omeniti, da sharetoo v času, ko podjetje svojih službenih vozil ne potrebuje za poslovne namene, omogoča tudi njihovo oddajanje zaposlenim ali celo uporabo v sistemu javnega car sharinga. S tem si podjetje lahko zniža stroške financiranja vozil. Po drugi strani pa sharetoo prinaša tudi storitve digitalizacije voznega parka, ki omogočajo souporabo vozil za službene in zasebne namene.«

Črešnik poudarja, da je digitalizacija voznega parka vse pomembnejša: »Prinaša finančne učinke, omogoča hiter prehod v brezpapirno, avtomatizirano, optimalno poslovanje in vodenje parka, je prijazna do uporabnikov ter tudi odgovorna do okolja in ljudi.« Med drugim pa gradi tudi pozitivno podobo podjetja kot inovatorja na področju mobilnosti.

Privlačno za zaposlene, odgovorno do okolja

Izkušnje in podatki iz tujine kažejo, da so zaposleni naklonjeni uvajanju električnih vozil v vozni park podjetij. V Veliki Britaniji je denimo v raziskavi Fleet News kar 70 odstotkov vprašanih zaposlenih izjavilo, da od delodajalcev pričakujejo, da bodo v vozni park vključili e-vozila. 63 odstotkov jih je tudi potrdilo, da bi tak avtomobil radi uporabljali. Odločitev za električna vozila torej ni le stroškovno in organizacijsko smiselna, ampak je tudi spodbuda za zaposlene, znak usmerjenosti k človeku in okolju ter skrbi za prihodnost v podjetju.

Upravljanje mora biti za podjetje preprosto. Z rešitvami znamke MOON in financiranjem Porsche Finance Group Slovenija optimizirate stroške, hkrati pa imate v rokah vsa orodja za preprost nadzor vaše električne flote in drugih e-rešitev.

Za konec - a nikakor ne manj pomembno - pa ne gre pozabiti na okoljski vpliv. Odločitev za električna vozila je opredelitev za trajnostni razvoj in zeleno prihodnost. V nekaterih družbah, posebej mednarodnih, sta ti usmeritvi že zapisani v strategijo in akte podjetja. Okolju prijazna mobilnost je v sodobnem podjetju pač nuja: tako zaradi vrednot kot tudi podobe in zgodbe, ki ju podjetje posreduje svojim partnerjem in strankam.

POMEMBNA VPRAŠANJA, KI SI JIH MORATE POSTAVITI PRI NAČRTOVANJU ELEKTRIFIKACIJE FLOTE POSLOVNIH VOZIL VAŠEGA PODJETJA:

 1. Koliko vozil bomo potrebovali v floti?
 2. Kako dolge bodo povprečne vožnje in koliko kilometrov bodo vozila povprečno prevozila na leto?
 3. Bodo poti, po katerih bodo vozili e-avtomobili, in čas, ko bodo ti v uporabi, vselej enaki ali ne?
 4. Koliko časa vozila ne bodo v uporabi in jih bo mogoče polniti v podjetju?
 5. Po kakšni ceni bomo polnili z energijo iz javnega omrežja?
 6. Ali bomo lahko pridobivali, uporabljali in hranili lastno elektriko?