trendi /

Financiranje za novo dobo mobilnosti

Nove tehnologije prinašajo nova vprašanja: z roko v roki z elektrifikacijo voznega parka gredo tudi inovativni produkti in načini financiranja. Naša sogovornika sta Boštjan Vidovič, direktor prodaje in marketinga, ter Borut Črešnik, vodja oddelka Upravljanje voznega parka v Porsche Finance Group Slovenia.

Financiranje za novo dobo mobilnosti

Kako daleč smo torej v Sloveniji na poti v e-mobilnost, tudi po finančni plati?

Vidovič: Avtomobilizem se ves čas razvija. Trditi, da smo pri elektriki že na optimalni točki, bi bilo preoptimistično. Še vedno se kažejo izzivi pri dosegih, časih polnjenja, pokritosti s polnilnicami, tudi glede zagotavljanja zadostnih količin električne energije. Tu moramo odkrito priznati, da potrebujemo še kar nekaj odgovorov. Smo pa na pravi poti. Stranke so navdušene nad vozili, želijo si biti del razvoja, pokazati tudi okoljsko ozaveščenost. Koncern Volkswagen z vse več e-modeli in tudi naša skupina, v katero v Sloveniji sodita Porsche Slovenija in Porsche Finance Group Slovenia, pa se zelo dobro odzivata. Ne prodajamo zgolj električnih vozil, ampak se pod okriljem znamke MOON ukvarjamo tudi z zagotavljanjem energije zanje, se pravi z rešitvami za polnjenje ter pridobivanje in hranjenje lastne elektrike. Ponudbo fizičnim in pravnim osebam pa seveda zaokrožamo tudi s financiranjem za vse prej našteto. Naša ponudba je celostna, strategija pa zelo jasna.

Črešnik: Opažamo, da je povpraševanje vsako leto večje. Marsikoga električni avtomobili danes že zelo konkretno zanimajo. Tudi podjetja že vrednotijo njihove prednosti. Zavedajo se, da gre za mobilnost prihodnosti, za trajnostne rešitve, prijazne okolju. Tudi v Sloveniji je to v poslu vse močnejši adut. Vsekakor pa pri podjetjih še bolj kot pri fizičnih kupcih veliko vlogo igra cena oziroma skupni strošek lastništva. Da sta poraba in osnovno servisiranje električnega avtomobila ugodnejša kot pri klasičnem voznem parku, je preprosto ugotoviti, vendar celovit strošek uporabe električnega vozila vključuje še kar nekaj vprašanj in neznank. Tudi sama cena avtomobila je zgodba zase. Tu proizvajalci in prodajalci vozil niso sami, v enačbi so namreč tudi drugi deležniki, na primer država.

Vidovič: Statistika pravi, da je bil delež povsem električnih avtomobilov med vsemi registriranimi leta 2017 nekaj manj kot pol odstotka, leta 2018 je bil tri četrtine odstotka, leta 2019 pa prvič en odstotek. Lani se je ta delež povzpel na skoraj 3,5 odstotka. Število registriranih električnih vozil se je torej za nekajkrat povečalo, vendar pa je v masi vozil — govorimo o okrog 1700 registriranih električnih avtomobilih — to še vedno precej malo. Tu naletimo na institucionalni izziv. Po eni strani se v prihodnji regulativi govori o popolni ukinitvi motorjev z notranjim zgorevanjem v nekaj desetletjih, po drugi strani pa gremo s stimulacijami žal v drugo smer. Eko sklad je zelo dobro začel s subvencijo 7500 evrov za nakup električnega avtomobila. To je bil znesek, ki je lepo motiviral kupca. Pričakovali smo, da se bo taka politika nadaljevala, a zgodilo se je to, da se je lani znesek najprej znižal na 6000 evrov, pozneje pa so stimulaciji še dodatno pristrigli peruti in znesek subvencije znižali na sedanjih 4500 evrov.

Eko sklad je zelo dobro začel s subvencijo 7500 evrov za nakup električnega avtomobila. Pričakovali smo, da se bo taka politika nadaljevala, a se je lani znesek najprej znižal na 6000 evrov, pozneje pa še dodatno na sedanjih 4500 evrov.

Tudi tehnologija je še relativno mlada in se bo še razvijala. Ali kupce ovira tudi vprašanje, ali bo električni avto, kupljen danes, čez pet let zastarel?

Vidovič: Prav zato, da bi električne avtomobile še bolj približali kupcem in razblinili morebitne dvome, so pomembni subvencije in modeli financiranja. Dejstvo je, da bi bil zaradi vsega naštetega za marsikoga zanimiv poslovni najem. Pri tem bi stranka vozilo le uporabljala, ne bi pa ga imela v lasti in bi ga po vnaprej dogovorjenem obdobju najema preprosto vrnila, brez rizikov. A tudi tu se je zapletlo pri regulativi. Družba, kot je Porsche Finance Group Slovenia, bi po trenutno veljavnih predpisih v treh letih iz spodbud Eko sklada lahko pridobila največ 200.000 evrov subvencij. Kalkulacija nam pove, da torej na leto lahko kupimo in našim strankam v operativni najem ponudimo 14,8 avtomobila. To je malo več kot en avto na mesec! Če nekoliko poenostavim, je to številka za malo večje podjetje, ne pa za tržno povpraševanje, kakršnemu bi lahko mi ustregli v Sloveniji.

Črešnik: Podjetja so naklonjena preglednim produktom. Poleg financiranja vozila so tu še njegovo vzdrževanje, zavarovanje, preprostost uporabe in celotno upravljanje. Vsekakor je to zaradi omejitev izziv in brez zadržkov lahko povem, da so dodatne ovire, kot je na primer vprašanje, kako združiti operativni lizing in pridobitev subvencije, za podjetja povsem odveč. Stranke želijo pri svoji floti vozil čim manj odvečnega dela in zapletov. Njihov cilj je uporaba zanesljivih in stroškovno primernih vozil, ne pa boj z birokratskimi mlini ali negotovimi situacijami.

Kako lahko tu pomagate, kakšno financiranje lahko ponudite?

Vidovič: Mislim, da smo glede na dane razmere našli najboljšo rešitev. Nadgradili smo naš obstoječi produkt — finančni lizing z ostankom vrednosti, pri katerem stranka skozi dobo lizinga plačuje nižjo mesečno obveznost, a ob tem del vozila, ko se pogodba izteče, ostane neodplačan. Stranke so tu doslej vselej imele primarni namen, da ob izteku financiranja pridobijo lastništvo, pri čemer so imele možnost ostanek vrednosti enostavno odplačati v enkratnem znesku ali pa zanj skleniti novo pogodbo z izbrano dobo trajanja in ga odplačati obročno do dokončnega poplačila. Dodatno strankam sedaj ponujamo še podobno možnost, kot jo že poznamo pri operativnem lizingu, to je vračilo vozila lizingodajalcu. Poenostavljeno povedano: izberete avtomobil in se dogovorite za finančni lizing z ostankom vrednosti. Začnete s pologom, recimo med 20 in 40 odstotki, potem pa odplačujete mesečne obroke na primer tri, štiri ali pet let. Na koncu del vozila ostane neodplačan. Seveda to vrednost izračunamo vnaprej, da ste z njo seznanjeni. Sicer pa temelji na naši oceni poprodajne vrednosti vozila, saj ne nazadnje avtomobilske trge analiziramo že desetletja in imamo orodje, s katerim lahko tudi za električne avtomobile upoštevamo parametre, kot so model, doba trajanja in prevoženi kilometri. In če vozila na koncu pogodbenega obdobja ne želite več uporabljati, ga po dogovorjenem ostanku vrednosti odkupimo nazaj. S tem se izognete odgovornosti za njegovo samostojno prodajo ali pa bremenu uporabe in lastništva vozila, ki vam ne ustreza več. Prepričan sem, da smo s tem naredili velik korak in je to dodatna varovalka za stranko. Veljalo bi še omeniti, da tudi ta način financiranja vozila lahko podpremo z vsemi dodatnimi storitvami v zvezi z upravljanjem voznega parka, kot jih poznamo pri operativnem lizingu, ter predvsem, da stranka lahko sama zaprosi za subvencijo Eko sklada in tako tudi najbolj neposredno občuti ekonomske učinke te ugodnosti.

Črešnik: Ključni sta prav ta preglednost in možnost izbire za stranke, še posebej, če gre za podjetja. Pravzaprav ponujamo dodatno možnost, ki se uredi z aneksom k pogodbi. Posebna prednost je, da stranka pozna ostanek vrednosti. Ve, kakšna bo cena. Tudi če se izkaže, da avto uporablja več, kot je ocenila na začetku, ve, koliko to stane. Predvsem pa vprašanje ali dvom, koliko bo neki električni avto, na primer letos kupljeni ID.3, vreden čez tri leta, zanjo ni več pomembno. V rokah ima namreč pravico, da nam vozilo vrne, tako da ji ni treba iskati kupca zanj ali pa obdržati vozila, če pri prodaji ni uspešna. Hkrati pa nam tak način omogoča, da stranka kot prva uporabnica avtomobila pridobi tudi subvencijo Eko sklada. Tudi tu so potem razmerja jasna. Ni dileme, ali je v oglaševani ceni novega vozila vključena subvencija oziroma ali je stranki prodajalec omogočil nižjo ceno na račun zneska iz Eko sklada. Subvencijo dobi neposredno stranka.

Pričakujete, da bodo poslovne stranke svoje flote zato lažje in pogosteje elektrificirale

Črešnik: Tudi to je cilj. Povpraševanja je vse več, tudi pri nas strankam predstavljamo možnosti, ki jih prinaša e-mobilnost. V nekaterih družbah, posebej mednarodnih, imajo trajnostno usmerjenost in zeleno energijo zapisani že v strategijo in interne akte. Drugje izbiro vozil narekuje cenovna lestvica, ki ne dovoljuje odstopanj. Znova bi rad poudaril, da imajo podjetja pač različne potrebe in tudi kapacitete, kar zadeva polnjenje vozil, lastno elektrarno in podobno. Ne glede na to, kakšen tip vozil — klasična ali električna — in velikost voznega parka potrebujejo, jim lahko zagotovimo prave rešitve. Manjša podjetja so pri izbiri morda včasih podobna fizičnim strankam in za vozila s servisi skrbijo individualno ter samostojno. Za večja podjetja pa še posebej štejeta obvladljivost flote in njeno enostavno upravljanje, zato se rada odločajo za all inclusive najeme, pri katerih imajo vse v enem paketu.

Vidovič: Mislim, da je za stranke najpomembnejše, da jim damo možnost, da spoznajo prednosti električnih vozil. Zato jim kot skupina Porsche v Sloveniji približujemo e-mobilnost na različne načine, ne le s paleto modelov, ampak predvsem s celostno ponudbo. Iščete avto? Imamo največjo izbiro. Polnilnica, lastna elektrarna, zalogovnik električne energije? Imamo rešitve MOON za dom ali podjetja. Polnjenje na cesti? Ponujamo mrežo polnilnic MOON charge. Plačevanje polnjenja? Preprosto s Porsche Group Card, kartico, ki omogoča enostavno polnjenje in hkrati pregledno mesečno plačevanje po porabi, brez naročnine. Odločitev dodatno olajšamo še s testnimi vožnjami in storitvami, kot je sharetoo, naša platforma za car sharing in kratkoročno mobilnost. Vsakomur, ki se sprašuje, ali je električni avtomobil pravi zanj ali za njegovo podjetje, svetujem, naj ga preizkusi in uživa v vožnji. Za financiranje, zavarovanje in vzdrževanje — ne le vozil, ampak tudi električnih polnilnic ali sončnih elektrarn — pa smo potem na voljo mi, Porsche Finance Group Slovenia.

Podjetja so naklonjena preglednim produktom. Poleg financiranja vozila so tu še njegovo vzdrževanje, zavarovanje, preprostost uporabe in celotno upravljanje.