Tehnologija Trendi /

Investicija za prihodnost

Stroški električne energije bodo vse močneje vplivali na poslovanje vašega podjetja. Optimizirajte jih čim prej.

Investicija za prihodnost

Kako boste upravljali energijo? Se boste znali prilagajati dinamičnim tarifam za elektriko? Veste, kaj pomenijo konične moči za mesečne stroške in kako jih boste obvladovali? Če ste vsaj enkrat odgovorili z ne, obvezno berite naprej.

Zgodi se lahko tudi vam

Vodja proizvodnje kliče v upravo: »Direktor, prišle so nove dinamične tarife in cene elektrike po intervalih za jutrišnji dan. Ste si jih že ogledali? Stroški bodo spet višji, če nič ne ukrenemo. Kaj naj naredimo? Kdaj poženemo stroje? Kot po navadi ali dve uri prej, ko bo še malo ceneje? Kaj naj z ekipo? Pošljemo zaposlenim elektronsko sporočilo, naj pridejo na delo bolj zgodaj? Pustimo, kot je, in bomo pač za elektriko plačali več?«

Tak pogovor ni vzet iz kakega filma, postavljenega daleč v prihodnost. Zgodi se lahko tudi v vašem podjetju, in to že čez nekaj let. Ko bo nad trenutnim preprostim tarifnim sistemom, v katerem sta v veljavi le visoka dnevna in nižja nočna tarifa, tako kot v drugih državah EU prevladal sistem dinamičnega določanja tarif, bo marsikaj drugače. Tudi za odjem v vašem podjetju bo na posamezni dan lahko veljalo pol ducata tarif. Kakšne bodo, pa bo znano le dan vnaprej. Tu bodo nastale velike razlike med tistimi, ki bodo znali porabo – in pridobivanje – elektrike optimizirati, in tistimi, ki se ne bodo prilagodili. Tem drugim se bodo v praksi dogajali scenariji s pogovori, kakršnega smo ilustrativno zapisali na začetku.

Zakon o oskrbi z električno energijo že opredeljuje možnost dinamičnega določanja tarif: »Pogodba z dinamičnimi cenami električne energije je pogodba o dobavi električne energije med dobaviteljem in končnim odjemalcem, ki odraža spreminjanje cen na trenutnih trgih, tudi s trgi za dan vnaprej in trgi znotraj dneva, v intervalih, ki so najmanj enaki frekvenci tržne poravnave.«

Neprilagajanje stane

Da (ne)prilagajanje močno vpliva na ceno, se kaže že danes. V podjetju namreč že plačujete pristojbino za konično moč. Če poenostavimo, gre za to, da se v 15-minutnih intervalih meri največja obremenitev v vašem sistemu, višje 15-minutno povprečje pa določa pristojbino za konično moč za ves mesec. Tudi če le občasno ali zelo redko za krajši čas potrebujete več energije, preostali čas pa ste energetsko varčni, boste plačevali višje zneske.

Sicer pa, kdaj, če ne danes, v času energetske krize zaradi globalne politične in ekonomske negotovosti, se bolje vidi nevarnost neprilagojenosti in izpostavljenosti sistemu? Ne le da cene elektrike in drugih energentov vse bolj rastejo, ampak so tudi čedalje bolj nepredvidljive. Podjetja morajo danes pri nekaterih slovenskih bankah med dokumenti za kreditiranje – na primer za nakup materiala za proizvodnjo – obvezno izpolniti tudi vprašalnik, koliko elektrike ali plina porabijo in kakšne stroške imajo v zvezi s tem.

Bankam je že jasno: od tega, koliko plačate za energijo, je lahko zelo odvisno, kako poslujete. In če to razumejo finančniki, je skrajni čas, da se vprašanja, kako lahko optimizirate to področje, nemudoma lotite tudi v podjetju.

Ne čakajte, preizkušajte in optimizirajte

»Tehnologija je na točki, ko znamo pri načrtovanju in gradnji objektov že zelo dobro zmanjšati porabo. Učinkovite izolacije, kakovostno stavbno pohištvo, vse to vpliva na to, da so poslopja manj energijsko potratna. Tu je možnosti za dodatne prihranke relativno malo. Jih je pa zato več pri delovanju celotnega sistema naprav. Ključno je, da vse dele sistema povežemo in stvari delujejo, ne da bi jih sploh zaznali, da gre za princip ‘plug & play’,« pojasnjuje direktor podjetja Lumar, Marko Lukić.

»Kaj moramo narediti? Povezati, integrirati naprave v sistem, ki je pregleden in preprosto obvladljiv. To lahko danes pokažemo tudi v naših hišah. Ampak enako velja za poslovne objekte. Moj nasvet je, da stroškov ne glejte parcialno, ne razmišljajte, koliko stane nakup enega dela sistema, na primer elektrarne ali hranilnika. Šele ko bodo vsi deli združeni v celoto, boste lahko spoznali in izkoristili prednost. Seveda na tej točki v poslu nismo vsevedni, prav zato pa je tudi pri energetskem upravljanju in optimizaciji ključno, da se pri odločitvah posvetujete s strokovnjaki.«

Miha Levstek, direktor podjetja Etrel, je jasen: »Če vodite podjetje ali načrtujete njegovo prihodnost, ni treba samo čakati. Preizkusite lahko razne storitve in produkte, ki so že na voljo, pa tudi posredujete svoje ideje glede na specifike vašega delovanja. Prednost sodobnih sistemov je prav ta, da so prilagojeni uporabniku. V Etrelu razvijamo gradnike e-mobilnosti, od preprostih domačih polnilnikov do naprednih rešitev za upravljanje porabe energije. V tujini vidimo, da trgi že zelo jasno razumejo pomen elektromobilnosti in optimizacije porabe. Tam veliko vlagajo v raziskave in razvoj ter preizkušajo dosti novosti tudi v pilotskih projektih. Zgodba je lahko podobna tudi pri nas v Sloveniji, čeprav smo manjši.«

Sistem optiMOON omogoča nadzor in varno upravljanje porabnikov s povezljivostjo Modbus, kot so na primer naprave za ogrevanje in hlajenje (toplotna črpalka ali klimatske naprave), hranilniki električne energije, polnilne postaje za električne avtomobile, sistemi za upravljanje pametnih prostorov, nadzor celotne porabe objekta iz omrežja … Poleg tega sistem upravlja še do tri alternativne vire elektrike (sončna elektrarna, kogeneracija v objektu) in do dva hranilnika električne energije.

Manjša odvisnost, večji prihranki

Če se vam zdi, da se črnemu scenariju ne da izogniti, je skrajni čas, da o vsem tem znova razmislite. Stroški, povezani s porabo energije, se namreč dajo ne le obvladovati, ampak tudi pomembno znižati, in to že danes. Pri tem je vizija jasna: pridobivati lastno energijo, jo imeti možnost shranjevati in dodajati iz lastnih virov, ko je to potrebno, ter imeti sistem, ki bo omogočal pregledno upravljanje energije in nadzor stroškov.

Korak št.1: lastna energija

Prvi korak, ki ga lahko naredite, je proizvodnja lastne elektrike s sončno elektrarno. Električno energijo lahko pridobivate na strehi poslovnega objekta. S tem si zagotovite energetsko neodvisnost (če pridobite dovolj energije za vse svoje potrebe) ali vsaj manjšo odvisnost od zunanjih dejavnikov. Manj ste občutljivi za nihanja cen na trgu, lažje načrtujete porabo in jo upravljate.

Tehnologija je napredovala, paneli so zmogljivejši, montaža preizkušena v praksi – tudi po tehnični plati tu dilem ni več. In investicija se povrne v nekaj letih.

Korak št.2 : hranilnik električne energije

Baterija s potrebno krmilno elektroniko, namenjena shranjevanju elektrike iz vaše sončne elektrarne (po potrebi pa tudi hranjenju električne energije iz omrežja, ki se pridobi v času nižjih cen in porabi, ko so te višje), prinaša veliko dodatnih možnosti. Ne le da shranjuje elektriko, ampak tudi pomaga manjšati konično moč (o 15-minutnih konicah ali vrhovih smo pisali na začetku). Ko potrebujete več energije, kot je proizvedete sami, je ni treba v celoti odjemati iz sistema, ampak jo lahko dodajate iz hranilnika. To pomeni, da bo konica pri vas nižja in boste plačevali manj. Vaš priključek bo imel tudi manjšo priključno in obračunsko moč, zato vas bo stal manj, omrežnina bo nižja.

»Svet se spreminja in prednost uporabnikov s sistemi, ki bodo omogočali upravljanje energije, nadzor nad stroški in hkrati tudi zeleni prehod, bo iz dneva v dan večja. Hranilniki električne energije, ki jih proizvajamo, imajo pri tem pomembno vlogo. Tudi to je razlog, da na tem področju veliko investiramo. Za novo linijo, s katero bomo lahko izdelali bistveno več hranilnikov, smo tako za to in naslednje leto namenili dvanajst milijonov evrov. Tudi to je lahko signal za podjetja, da je upravljanje energije zelo velika zgodba za prihodnost,« opozarja Roman Burja, glavni izvršni direktor za gospodarjenje v mežiškem TAB-u, iz katerega prihajajo tudi hranilniki električne energije POWER znamke MOON.

Korak št. 3: optimizacija

Tretji steber, ki pomaga zagotavljati optimizacijo energije v podjetju, je strojno-programski sistem za celovito energetsko upravljanje objekta. Sestavljata ga fizični del – »škatlica« – in podporna programska oprema, s katero se da upravljati in nadzorovati sistem na vseh pametnih napravah. »Energetsko bo v prihodnosti zelo težko preživeti, če v ozadju ne bo digitalne pameti. Tisti, ki je ne bodo uporabljali, bodo plačevali zelo visoko ceno. Ob enakih drugih pogojih, tudi ob enaki drugi tehniki, ne bodo konkurenčni,« opozarja Aleš Nastran, direktor podjetja Amibit, v katerem so razvili sistem energetskega upravljanja optiMOON.

»Že zdaj je precej jasno, da bo poraba energije eksponentno rastla, da bomo imeli težave, ker omrežja vsaj v konicah preprosto ne bodo dovolj zmogljiva, da bodo cene zelo dinamične. Z rešitvami, kot je optiMOON, ki spreminjajo odnos do proizvodnje in porabe energije z učinkovitim upravljanjem, se na to lahko pripravite in pridobite prednost. A veliko časa ni: ukrepati je treba že danes.«

Sistem optiMOON vam zagotavlja, da boste lahko maksimalno izkoristili razpoložljivo električno energijo in znižali stroške. Tu gre po eni strani za manjšo porabo, ker vam bo sistem ves čas pomagal optimalno izrabljati lastne vire (elektrarno in hranilnik). Znal bo izračunati (tudi za nove, dinamične tarife), kdaj se (ne) izplača poraba za različne dele sistema v določenih časovnih intervalih. Hkrati pa bo optiMOON v povezavi z drugimi deli skrbel tudi za manjšanje konične moči. Gre torej za prave (male) možgane celotnega vašega energetskega ekosisistema.

Ukrepajte danes

Časa za razmišljanje, kaj bo jutri, ni. Prednosti, izzivi in tudi zelo konkretne nevarnosti za tiste, ki se ne bodo prilagodili, se jasno kažejo že danes. Uspešni bodo tisti, ki bodo imeli v podjetju delujoč, premišljen, večstranski sistem in bodo natanko vedeli, od kod bo prišla potrebna energija, kje se bo pridobivala in hranila, kdaj se bo uporabljala ter kako se bo celoten sistem upravljal. Bodite zraven.

V članku so uporabljene izjave direktorjev podjetij, s katerimi Porsche Slovenija tesno sodeluje pod okriljem znamke MOON, z dogodka Vrhunska e-mobilnost (oktober 2022).

Katere so prednosti sistema optiMOON?

Ob ugodni ceni in nizkem mesečnem strošku naročnine omogoča nadzor, upravljanje ter povezovanje porabnikov in virov električne energije. Ena kontrolna enota za večino naprav v vašem poslovnem objektu prinaša: • preprosto merjenje in upravljanje obremenitev (stroji, polnilnice za električne avtomobile, hranilnik električne energije, električni sistemi za gretje in hlajenje ...) in lastne proizvodnje (sončna elektrarna, hranilnik) ter aktivno krmiljenje večine porabnikov in virov; • povezljivost s sistemi električnega omrežja; • prilagajanje tarifam, regulaciji omrežja; • preprost in natančen pregled vseh energijskih tokov ter • vmesnik s scenariji, prilagojenimi poslovnemu uporabniku (upoštevajo se naprave, lastna pridobljena energija, kapaciteta za hrambo, specifike pri porabi, urniki ... v podjetju).

Več informacij o sistemu optiMOON