tehnologija /

Pogovor: mag. Uroš Salobir

»Osnova vsega je, da verjamemo v podnebne spremembe«

Mag. Uroš Salobir je direktor področja za strateške inovacije v družbi Eles, stebru slovenskega elektroenergetskega omrežja. Ob skrbi, da je električna energija v Sloveniji na voljo kadar koli, kjer koli in za kateri koli namen štiriindvajset ur na dan, se bo z razvojem elektromobilnosti Eles ob obvezi in odgovornosti za stabilnost slovenskega elektroenergetskega sistema spoprijel s povsem novim izzivom. A Salobir električnih avtomobilov ne vidi kot del težav, ki bi lahko omajale stabilnost elektroenergetskega sistema, marveč kot del rešitve.

Pogovor: mag. Uroš Salobir

Elektromobilnost živi v prvi osebi, saj električni avto uporablja za vse poslovne in osebne poti. Obenem kot eden vodilnih ljudi družbe Eles spodbuja vzpostavitev njenega službenega električnega voznega parka in osebno rabo električnih avtomobilov zaposlenih. Meni namreč, da je omogočanje polnjenja električnih avtomobilov zaposlenih v delovnem času eden glavnih vzvodov, da se vzpostavi množična elektromobilnost v Sloveniji. »Ne moreš promovirati električne mobilnosti, če z njo nimaš neposredne izkušnje,« pravi, »zato smo naredili vse, kar je v naši moči, da Eles kot celota vstopi na to področje – da postanemo uporabniki, ambasadorji, promotorji in da imamo tudi vsa potrebna znanja na tem področju.«

Eles se je torej odločil za vzpostavitev voznega parka električnih avtomobilov in podpornega okolja za uporabo električnih vozil zaposlenih. Zakaj sploh?

Osnova vsega je, da verjamemo v podnebne spremembe, da kot elektroenergetiki vidimo izredno vlogo energetike v procesu razogljičenja in da je električna mobilnost njegov izjemno pomemben sestavni del. Če se je ne lotiš zares, ne moreš trditi, da verjameš v podnebne spremembe.

In na kakšen način zaposlenim zagotavljate polnjenje električnih avtomobilov?

Pri polnjenju ne delamo razlike med službenimi električnimi avtomobili in električnimi avtomobili v lasti zaposlenih. Odločili pa smo se, da ob zagotavljanju polnjenja električnih vozil v lasti zaposlenih tega ne bomo subvencionirali, saj želimo vzpostaviti mehanizme, ki bodo veljali in bodo vzdržni na dolg rok. Za polnjenje električnih avtomobilov zaposlenih na Elesovi interni polnilni infrastrukturi velja posebna tarifa, ki pa je za zdaj ne razkrivamo javnosti zunaj podjetja. Prav omogočanje polnjenja električnih vozil zaposlenih v delovnem času je za razvoj elektromobilnosti izjemno pomembno. Ob tem je ta možnost skladna z Elesovim konceptom E8, katerega bistvo je množično vodeno polnjenje električnih vozil z majhnimi močmi, s čimer bomo obvladovali razmere v elektroenergetskem omrežju, ko se bo vzpostavila množična električna mobilnost.

Kako pa je s polnjenjem službenega električnega avtomobila v osebni rabi doma?

Med različnimi možnostmi je morda najprimernejša ta, da ti podjetje posodi polnilnico in ob tem pokrije strošek električne energije, prevzete iz omrežja na tej polnilnici. Ali je električna energija resnično namenjena službenemu avtomobilu, je mogoče preveriti na dva načina. Prvi je ta, da avtomobil po posebnem protokolu sporoči VIN-številko polnilnici, drugi pa je kombinacija namenskega kabla in RFID-kartice, pri čemer z namenskim kablom ni mogoče polniti nobenega drugega avtomobila kot le službenega v osebni rabi zaposlenega.

V službenih voznih parkih je odločujoč dejavnik strošek. Kako odgovarjate na to?

Na ta izziv je mogoče odgovoriti z natančnim spremljanjem uporabe, s čimer se da zagotoviti, da so električna vozila pravilno izkoriščena. Ob pravilni izkoriščenosti postanejo bolj ekonomična kot vse druge primerljive oblike mobilnosti.