tehnologija /

Pogovor: Slavko Ažman

»Plačam le petino tega, kar plačujejo drugi«

Sedeminštiridesetletni Slavko Ažman, doktor znanosti poslovnega menedžmenta, je v Porsche Slovenija zaposlen že dvaindvajset let. Pri vsakdanjem delu se srečuje predvsem z izzivi poslovnega svetovanja prodajni mreži in spremljanja zakonodaje na davčnem področju. Pripravim izračune, pregledam, kakšni so potenciali na nekem področju, in svetujem, ali se bo investicija izšla.«

Pogovor: Slavko Ažman

Z električno mobilnostjo je povezan že dolgo. »Blizu mi je že od začetka. Najprej smo se ubadali z dobrimi in slabimi stranmi, pri čemer so bili glavni pomisleki povezani z dosegom in časom polnjenja. Vse to sem ob postavljanju strategij vrednotil teoretično.« Ažman je bil namreč član skupine strokovnjakov, ki je za državo pripravila strokovna izhodišča, na osnovi katerih je nastala Strategija Republike Slovenije za alternativna goriva. V okviru tega dokumenta, s katerim se v slovenski pravni red prenaša zakonodaja EU na področju alternativnih goriv, je vlada sprejela akcijski načrt za spodbujanje množične elektrifikacije individualne motorne mobilnosti Slovencev.

Da pri tem ne bi le teoretiziral, je Ažman tudi sam sedel za volan električnega avtomobila. Volkswagen e-Golf je postal njegov edini avtomobil za poslovno in osebno rabo. »V nekem trenutku sem spoznal, da moram teorijo izkusiti v praksi. Vse pogosteje sem vozil električni avtomobil, dokler nisem februarja letos službeni avtomobil, gnan izključno na elektriko, začel voziti tudi za osebno rabo. Od takrat sem z električnim avtomobilom prevozil relativno veliko število kilometrov. Ugotovil sem, da je to že zelo uporabna tehnologija. Zelo težko bi se ponovno odločil za klasični avtomobil na fosilna goriva.«

V kolikšnem obsegu svoje službene in osebne potrebe pokrivate z električnim avtomobilom?

Praktično stoodstotno. Resnici na ljubo sicer kakšnih daljših službenih poti v času koronakrize nisem opravil. A bilo jih je dovolj, da sem ugotovil, da je Slovenija danes, ko električnih vozil še ni veliko, resnično dobro pokrita s polnilno infrastrukturo. Trenutno z e-Golfom z lahkoto pokrijem vse službene obveznosti. Ob tem sem električni avto za osebne namene preizkusil tudi na daljših poteh. Ena takšnih so bile družinske počitnice v Dubrovniku. Redno se vozim tudi na hrvaški otok Krk.

Živite na Bledu. Pa Krk dosežete z enim polnjenjem? Kako polnite svoj električni avtomobil?

Z Bleda se do Krka z družino pripeljem z enim polnjenjem. Vendar pa se običajno za dvajset minut ustavimo na Reki in takrat dopolnim avtomobil na brezplačni hitri polnilnici. V Vrbniku, kjer je javno dostopna brezplačna polnilnica, ob polnjenju izkoristim možnost parkiranja v starem mestnem jedru, kjer ne morejo parkirati drugi avtomobili. Z uporabo električnega avtomobila resnično samo seštevam njegove prednosti.

Kako pa potekajo vaše vsakdanje poti z Bleda na delo in nazaj?

Polnjenja doma si še nisem uredil, ker žal nimam svoje garaže, morebitna druga rešitev pa bi zahtevala nekoliko obsežnejši poseg. A Bled kot turistično mesto je zelo dobro pokrit z javnimi polnilnicami. Ena izmed njih je le nekaj sto metrov oddaljena od mojega doma. Vendar pa avtomobil večinoma polnim med delovnim časom na polnilnici družbe Porsche Slovenija. Slovenija je pač majhna država, in če imaš zagotovljeno parkirno mesto s polnilnico v službi, lahko uporabljaš električni avto za vse potrebe s polnjenjem v službenem času in zgolj z občasnim polnjenjem na javni polnilni infrastrukturi. Tako se z električnim avtomobilom po svojih vsakdanjih poteh, vključno s potjo z Bleda na delo v Ljubljano in nazaj, vozim brez težav oziroma tako kot z avtomobilom na fosilna goriva.

K uporabi službenega avtomobila v osebne namene vas je gotovo spodbudila tudi sprememba davčne zakonodaje. Kako je s tem?

Za to znižano boniteto smo si dolgo prizadevali in prepričevali odločevalce, saj gre za eno ključnih davčnih spodbud za hitrejšo uveljavitev električne mobilnosti v podjetjih. V Avstriji tovrstna rešitev velja že nekaj časa. Da je bila to prava poteza, dokazuje relativno veliko povečanje prodaje električnih avtomobilov v letu 2020. Boniteta za osebno rabo službenega električnega avtomobila znaša le petino bonitete za osebno rabo službenega avtomobila na fosilna goriva. Konkretno moja boniteta, ki se všteva v dohodninsko davčno osnovo, na mesečni ravni znaša 80 evrov. To je izjemno ugodno. Zato menim, da se bo vse več podjetij odločalo, da svojim zaposlenim ponudijo električno vozilo tudi za osebno rabo, oziroma se bo več zaposlenih odločalo za to možnost. Škoda bi bilo namreč, če bi se službena električna vozila uporabljala samo v službenem času. Šele z njihovo uporabo tudi za zasebne namene se namreč popolnoma izkoristi njihov potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in zdravju škodljivih snovi.