tehnologija /

Priložnost za zaslužek

Regulacija energije v energetski skupnosti omogoča prožnost in rezanje konic, torej obvaruje omrežje. Lastniku sončne elektrarne, povezane v skupnost, pa lahko prinese dodatne prihodke. Vas zanima?

Priložnost za zaslužek

Nove priložnosti

Ko govorimo o poslovni priložnosti elektromobilnosti, ne mislimo na subvencije, ki jih pri nakupu električnega avtomobila ponuja Eko sklad, ali na odbitek DDV za podjetja in odpravljeno boniteto za službena električna vozila. Seveda, to so spodbude, ki so v bilanci stroška lastništva tehtnico z bencinskih in dizelskih avtomobilov prevesile na stran električnih vozil. Ker je elektrika – in to z vladno regulacijo cene ali brez nje – cenejša od tekočega fosilnega goriva, so prihranki z vsakim kilometrom večji.

Na voljo so nove priložnosti, ki jih morda še pred nekaj leti niste niti slutili, kaj šele da bi jih vključili v svojo energetsko/stroškovno bilanco. Električni avtomobili so namreč lahko povezani v skupnost na način, kakršen pri klasično gnanih vozilih ne bo nikoli mogoč.

Obstaja namreč scenarij, po katerem se je mogoče izogniti tako nihanju cene elektrike na trgu kot tudi energetskim mrkom in strošek spremeniti v prihodek. To omogoča priključitev v energetski sistem, ki uravnava porabo in reže konice, ki dodatno obremenjujejo omrežje in uporabnikom tudi povzročajo dodatne stroške ter regulirajo pretok elektrike, ki ima pač svojo posebnost: porabiti jo je treba takrat, ko je ustvarjena, denimo z vašo lastno sončno elektrarno. Če to ni mogoče, jo je bodisi treba shraniti ali oddati drugam, prodajalci električne energije pa za oddane presežke tudi plačujejo.

Skupnost coMOONity

Takšen energetski sistem predstavlja energetska skupnost coMOONity, ki je nastala v partnerstvu Porsche Slovenija z znamko MOON in slovenskega energetskega podjetja Ngen, ki sodi med najpomembnejše deležnike na področju ne le dobave in trgovanja z električno energijo, temveč tudi regulacije omrežja, hranjenja energije v velikih hranilnikih in s tem povezanega zagotavljanja storitev prožnosti.

Celovit ekosistem znamke MOON je tako nadgrajen s pametnim upravljanjem v oblaku ter omogoča uravnavanje presežkov in primanjkljajev električne energije v določenem trenutku. Z razvojem v coMOONity tako ekosistem MOON ponuja vse na enem mestu, od električnih avtomobilov do sončnih elektrarn, hranilnikov energije, polnilnih postaj in inteligentnega sistema optiMOON za upravljanje elektrike v objektu. Kupci boste v prihodnje deležni paketov, s katerimi boste imeli ves čas vpogled v podatke o vaši proizvodnji in porabi električne energije, vključitev v comMOONity pa vam bo omogočala rezanje oziroma reguliranje konic na najbolj optimiziran način, da bodo vaše proizvodne naprave in porabniki čim bolje izkoriščeni, udeleženi boste pri prihodkih in obenem še pri nudenju storitev prožnosti, za kar boste tudi nagrajeni.

Prihodke boste lahko ustvarili tudi tako, da svojo službeno ali domačo polnilnico vključite v sistem MOON charge in pri vas proizvedeno elektriko zaračunavate zunanjim uporabnikom. V času, ko polnilnica ni zasedena, dostop do nje pa ni omejen, je to lahko dobra možnost za dodatni zaslužek.

Prednosti vključitve v energetsko skupnost za podjetja:


uravnavanje porabe,

rezanje konic,

znižanje omrežnin,

neodvisnost od nihanja cen električne energije,

izogibanje energetskim mrkom,

lastna električna energija na poti z vključitvijo v storitev polnjenja električnih vozil MOONcharge,

delitev porabe elektrike med različnimi poslovnimi enotami znotraj podjetja ali v okviru energetske skupnosti.

Če vas denimo elektrika iz lastne elektrarne stane 13 centov na kilovatno uro, prodate pa jo za 30 centov, je zaslužek 17 centov na kilovatno uro. V primeru, da se dnevno izven službenega časa na 11-kilovatno polnilnico za tri ure priključijo trije električni avtomobili, boste mesečno zaslužili 494 evrov. Investicijo v polnilnico si boste tako povrnili v le petih mesecih.

Električno energijo, ki jo boste proizvedli z lastno sončno elektrarno na domači hiši ali v podjetju, pa boste v prihodnje lahko tudi sami uporabljali na polnilnicah v sistemu MOON charge in ne samo na lastni službeni ali domači polnilnici. Vaša elektrika bo torej potovala z vami.

Povežimo se

Ko je vaša lastna proizvodnja več ja od vaše porabe, lahko presežke ustvarjene električne energije shranite v hranilniku. Ko se vaša poraba poveča in teh zalog zmanjka, potrebno elektriko pridobite iz omrežja – in zanjo plačate. Kmalu pa bo na voljo povezava v skupnost coMOONity, v kateri pri proizvodnji in porabi električne energije sodelujete z drugimi.Člani energetske skupnosti coMOONity bodo lahko presežke energije cenovno ugodno dali na voljo drugim uporabnikom v skupnosti.

Celoten proces je samodejen. Upravlja ga sistem coMOONity, ki teče v oblaku in krmili posamezne naprave optiMOON v objektu, po želji pa ga lahko spremljate in nadzorujete tudi prek aplikacije.

Uporabniki coMOONity si bodo lahko pomagali tudi s souporabo hranilnikov in polnilnih postaj.

Člani skupnosti coMOONity si lahko elektriko najprej izmenjujejo med seboj, kar je cenovno ugodnejše, šele nato pa jo oddajajo v omrežje ali prevzemajo iz njega s klasično oddajo in nakupom.

Regulacija električne energije bo v prihodnje zelo pomembna zaradi več razlogov. Slovensko energetsko omrežje na nekaterih območjih ne dopušča več priključitve novih sončnih elektrarn, obenem pa se s prvim januarjem 2024 spreminja obračun po principu neto meritev z letnega obračuna na krajše obdobje, kar bo kupcem načeloma prineslo slabše pogoje oziroma kasnejšo povrnitev investicije v sončno elektrarno. Čas, da še ujamete ugodnejši sistem net metering, je le še do 31. decembra letos, pogoj za to pa je, da elektrodistributerju oddate vlogo za soglasje za postavitev in priklop sončne elektrarne (več o tem na strani 6).

Podjetjem, ki zaradi prevelikih moči njihovih sončnih elektrarn že danes niso upravičena do obračunavanja po sistemu letnih neto meritev proizvodnje in porabe, vključitev v energetsko skupnost ponuja še večje prednosti, saj si bodo z uravnavanjem porabe in rezanjem konic v skupnosti lahko znižala omrežnino, porabo elektrike pa delila med različnimi poslovnimi enotami znotraj podjetja ali v okviru energetske skupnosti.

V vsakem primeru pa vam večjo energetsko neodvisnost predvsem ob morebitnih prekinitvah dobave elektrike omogoča kombinacija polnilnice, sončne elektrarne in hranilnika, ki bo shranil elektriko za čas, ko ta ne bo dobavljiva iz omrežja. Ta koncept pa lahko nadgradite tako, da se odločite kar za hibridni sistem, kjer imata sončna elektrarna in hranilnik skupen razsmernik, zato je sistem cenejši, učinkovitejši in bolj preprost.