vozila /

E-mobilnost po kranjsko

Kako so se v mestni občini Kranj lotili ambicioznega projekta, zaradi katerega si obetajo, da bodo postali e-mobilnostna prestolnica Slovenije - in zakaj? Odgovarja župan Matjaž Rakovec.

E-mobilnost po kranjsko

Uspešni projekti se ne zgodijo čez noč. Kako ste v mestni občini Kranj postavili temelje e-mobilnosti?

Lahko bi rekli, da se Kranj vrača na pota stare slave: nekoč je bil silicijeva dolina nekdanje skupne države, danes pa postaja center digitalizacije in sodobnih tehnologij. To dokazuje projekt Pametna Mlaka. Gre namreč za prvo naselje v Sloveniji z digitaliziranimi ključnimi procesi, povezanimi z gospodinjstvi, kot so voda, elektrika, plin, odpadki, ozračje… Drugo pomembno področje pa je mobilnost v najširšem smislu. Tu uvajamo rešitve za upravljanje prometnih sistemov od avtoceste in parkirišč do prehodov za pešce v središču mesta, s čimer predvsem zmanjšujemo ogljični odtis in izboljšujemo druge okoljske parametre. V ta sklop sodi tudi projekt e-mobilnosti, s katerim orjemo ledino. Z e-mobilnostjo se ukvarjamo že zadnjih nekaj let, letos pa smo jo začeli tudi konkretno udejanjati. Pri tem nas dodatno spodbuja dejstvo, da promet največ prispeva k izpustom ogljikovega dioksida in hrupu, prav tako so v mestnem središču občasno presežene mejne koncentracije prašnih delcev v zraku.

Kako daleč v prihodnost segajo vaši načrti?

Projekt, ki se bo predvidoma končal leta 2035, temelji na treh stebrih. Prvi vsebuje zamenjavo 130 vozil občinske uprave in javnih zavodov z električnimi ter postavitev polnilnic, namenjenih tem vozilom. V okviru drugega stebra bo koncesionar na petih lokacijah postavil 15 javnih polnilnic oziroma 30 polnilnih mest. Tretji steber pa zajema namestitev treh sončnih elektrarn na strehe javnih zgradb. S proizvedeno energijo se bodo polnila električna vozila, presežki pa se bodo shranjevali v lokalnih baterijskih zalogovnikih in bodo porabnikom na voljo v obdobju, ko proizvodnje električne energije ni oziroma je ta manjša. V tekmi za naslov najboljše e-mobilnostne mestne občine v Sloveniji nam je le malenkost manjkala do prvega mesta, a nas je navdušilo mnenje strokovne komisije organizatorja izbora, društva Emobility, da bi lahko Kranj, če nam bo vsaj delno uspelo uresničiti načrte, v prihodnje postal e-mobilnostna metropola Slovenije.

Katere korake pa ste že vpeljali v prakso?

Prvo fazo smo izvedli tik pred vstopom v leto 2021 in je vključevala zamenjavo 12 vozil na fosilna goriva z električnimi. Vzpostavili smo tudi dodatno javno polnilnico na enem od mestnih parkirišč, tako da so v občini trenutno poleg 16 zasebnih polnilnic tri javne polnilnice z 20 polnilnimi mesti. Že nekaj časa so v mestnem potniškem prometu tudi trije hibridni avtobusi, poleg tega subvencioniramo prevoz z mestnimi avtobusi, vožnja z električnim minibusom po mestnem jedru pa je brezplačna. Ker si prizadevamo za razogljičenje javnega potniškega prometa, želimo še letos štiri avtobuse zamenjati z električnimi. Ob tem pripravljamo še ločen projekt postavitve električnih polnilnic za avtobuse, ki bodo omogočale tudi hitro polnjenje osebnih vozil. Potrebe na tem področju bodo namreč v naslednjih letih še naraščale.

Poleg tega imamo v Kranju s 75 električnimi kolesi tudi največji elektrificirani sistem izposoje koles v Sloveniji in trenutno kolesarske postaje za izposojo e- in navadnih koles na 28 lokacijah. Vzpostavili smo tudi 22 parkirnih mest za car sharing in souporabo električnih vozil. Še letos bomo uvedli tudi novo storitev, brezplačne prevoze za starejše in invalide.

Do konca leta predvidevamo menjavo še 39 vozil, preostanek pa v letu 2022. Menjavo v drugi in tretji fazi bomo prilagajali glede na stanje ponudbe na tržišču električnih vozil. Vzporedno z menjavo vozil bomo zgradili domicilne električne polnilne postaje in javne polnilne postaje. Te nameravamo v prihodnjih dveh letih razširiti za najmanj 20 polnilnih mest oziroma več, ko bodo potrebe večje.

Elektrificira se torej tudi mestna uprava. Koliko e-vozil je danes že v uporabi pri vas?

Gre za vozila, ki smo jih zamenjali v prvi fazi projekta, torej konec lanskega leta. Od dvanajstih vozil smo tri namenili Komunali Kranj, eno domu upokojencev, preostala pa občinski upravi. Ta uporabljajo tudi naši redarji, ki opravljajo naloge tudi v sosednjih občinah, gre pa za Volkswagnove modele ID.3, e-Golf in e-up! ter ŠKODA CITIGO e iV. Do konca leta 2021 načrtujemo še menjavo manjših in večjih dostavnih vozil ter vozil za prevoz potnikov.

Kaj prinaša javno-zasebno partnerstvo za izvedbo električne mobilnosti v mestni občini Kranj?

Projekt s podjetjem Vizije mobilnosti je inovativen predvsem v tem, da bo koncesionar poskrbel za nabavo, vzdrževanje in optimizacijo električnih vozil in domicilnih polnilnic ter za postavitev in uporabo javnih polnilnic, sončnih elektrarn in baterijskih zalogovnikov, ob tem pa jamčil za kakovost opravljenih storitev ter doseganje dogovorjenih stroškovnih in okoljskih učinkov. Z optimizacijo želimo zmanjševati število vozil, poleg tega pa vzpostaviti možnost souporabe vozil.

Vendar pa bodo vsa vozila in infrastruktura v lasti občine, tako da bo ta določala, koliko bo stalo polnjenje, ter tako občanom in obiskovalcem zagotovila, da bodo svoja električna vozila polnili po ustrezni oziroma netržni ceni. Polnjenje bo poleg običajnih plačilnih sredstev možno plačevati tudi z mestno kartico oziroma aplikacijo, ki bo omogočala tudi plačevanje drugih mestnih storitev — vstopnin za prireditve, parkirišč, javnega prevoza … Celoten sistem bo digitaliziran in povezan prek pametne platforme, ki jo uvajamo, torej bo dosežene učinke mogoče spremljati v realnem času.

Z električno mobilnostjo bo Kranj postal še bolj energetsko nevtralen, saj bomo dosegli številne pozitivne cilje: zmanjšali bomo onesnaževanje zraka in s tem okolja ter hrup, tako pa zagotovili tudi boljše zdravje občank in občanov. Povečali bomo rabo energije iz obnovljivih virov ter razvili javno infrastrukturo za električno mobilnost in proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. S tem bomo uresni - čevali tudi zaveze lokalnega energetskega koncepta in zahteve Evropske unije.

Kakšne trajnostne rešitve še načrtujete?

Projekt e-mobilnosti je še ena od potez, ki dokazujejo, da v Kranju konkretno preklapljamo na zeleno. Pospešeno namreč gradimo nove kolesarske poti in povezave, za - sajamo drevorede, vzpostavljamo nove zelene površine, načrtujemo največji park v mestu in ureditev kanjona Kokre. Med pomembnejšimi zelenimi projekti so tudi ozelenitve streh. V zadnjih dvajsetih letih smo se načrtno lotili energetskih sanacij javnih stavb, javne razsvetljave, vod - nih izgub … Cilj sanacije stavb je povečati njihovo energetsko učinkovitost in neodvisnost ter v čim večji meri uvesti rabo energije iz obnovljivih virov. Vse več objektov se tako ogreva s toplotno črpalko in ima nameščeno sončno elektrarno, težimo pa tudi k ponovni uporabi že uporabljenih materialov, kjer je to mogoče. Poleg teg je naša občina pristopila tudi k zeleni politiki slovenskega turizma. Vizija Kranja kot destinacije je, da ostane čisto, zdravo in varno mesto.

Začetek …

»Za začetek e-mobilnosti v Kranju sicer štejemo leto 2017, ko je bil kupljen električni minibus, ki vozi po mestnem jedru, v letu 2020 pa smo za izvedbo projekta Električna mobilnost v Mestni občini Kranj objavili javni razpis. Skupaj smo več kot pol leta iskali najprimernejšo rešitev in jo tudi našli,« je zadovoljen župan Rakovec.

Na razpisu izbrani koncesionar je podjetje Vizije mobilnosti, ekologija in energetika, d. o. o. »Na področju e-mobilnosti sva želela uporabiti inovativne poslovne modele, ki delujejo v praksi. Priložnost za sodelovanje z mestno občino Kranj naju je vodila k ustanovitvi projektnega podjetja,« pravita njegova ustanovitelja Damjan Mulej in Luka Volk. »Sodelovanje s Porsche Slovenija pri tem razpisu je bilo za nas naravna izbira, saj so nam v tem podjetju zagotovili podporo z vsemi svojimi vrhunskimi izdelki in storitvami, hkrati pa razmišljajo zelo podobno kot mi, torej o vedno novih rešitvah in poslovnih modelih,« pove direktorica Vizij mobilnosti Blaženka Pospiš Perpar, Dušan Lukič iz Porsche Slovenija pa dodaja: »Na koncu so v Kranju sprejeli novo rešitev, s katero bodo ne le zamenjali floto občinskih vozil z električnimi, temveč bodo dobili tudi mrežo javnih polnilnic, energijo za vse skupaj pa bo zagotavljalo predvsem sonce. Pametni sistem vodenja tako flote vozil kot polnilnic in elektrarn bo popolnoma integriran in povezan tudi s prihajajočo mestno kartico ter pametnimi sistemi upravljanja prometa in energije. In ne nazadnje: na ta način bodo stroške mobilnosti učinkovito zmanjšali, ne da bi se morali odpovedovati uporabnosti sistema.«

Porsche Slovenija je namreč svoje storitve na področju mobilnosti razširil in na slovenskem trgu razvil blagovno znamko MOON. »V okviru te znamke združujemo ponujanje mobilnosti kot storitve, polnilno infrastrukturo in rešitve, zagotavljanje in shranjevanje energije ter digitalne rešitve, namenjene tudi javnemu prometu. Le tako namreč lahko emisije, ki jih povzroča promet, zmanjšamo ne le s čistejšo tehnologijo (električni avtomobili), temveč tudi z zmanjšanjem prometa. Naše rešitve uporablja že na stotine uporabnikov, od posameznikov in manjših podjetij do javnih podjetij in občin, ki so nas izbrale za partnerja pri prehodu v nove oblike mobilnosti,« poudarja Lukič.