vozila /

ID.3: Vse, kar vas je zanimalo o njegovem dosegu, polnjenju in cenah

Kolikšen je dejanski doseg ID.3?

Koliko stane električna energija za sto kilometrov vožnje?

ID.3: Vse, kar vas je zanimalo o njegovem dosegu, polnjenju in cenah

1. Kolikšen je dejanski doseg ID.3?

Avtocestna vožnja

Poraba električne energije v idealnih vremenskih razmerah na povratni vožnji med Ljubljano in Mariborom v vsakdanjem prometnem toku z največjo hitrostjo 130 kilometrov na uro je 17,6 kilovatne ure na sto kilometrov. Ker različica ID.3 1st, ki ima baterijo z nominalno zmogljivostjo 58 kilovatnih ur, v povprečju za vožnjo odda 55,5 kilovatne ure energije, je njen doseg ob opisanih razmerah in načinu vožnje 315 kilometrov.

Vožnja po regionalni cesti

Poraba električne energije v idealnih vremenskih razmerah na povratni vožnji med Ljubljano in Kočevjem v vsakdanjem prometnem toku z največjo hitrostjo 90 kilometrov na uro je 13,1 kilovatne ure na sto kilometrov. V tem primeru je realen doseg ID.3 1st 424 kilometrov.

2. Koliko stane električna energija za sto kilometrov vožnje?

a) Polnjenje doma

Izgube pri polnjenju

Pri preračunavanju stroška električne energije za sto kilometrov vožnje je treba upoštevati, da je delež izgub ob polnjenju ID.3 na trifazni polnilnici moči 11 kilovatov približno 12,5 odstotka. Toliko energije se namreč izgubi v napeljavi oziroma porabi za temperaturno uravnavanje baterijskega sklopa. Tako se za napolnitev povsem prazne baterije, iz katere je bilo med vožnjo od sto- do ničodstotne polnosti oddano 55,5 kilovatne ure energije, iz omrežja sprejme 62,4 kilovatne ure, da je baterija ponovno stoodstotno polna.

Izraba cenovno ugodne tarife

Da bi avtomobil lahko v celoti napolnili ponoči, ko velja nižja tarifa (ob delavnikih od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj), si mora uporabnik doma postaviti trifazno polnilnico moči 11 kilovatov. Enofazna polnilnica namreč ne zagotavlja dovolj velike moči polnjenja, da bi povsem prazno baterijo napolnili v času, ko velja cenovno ugodnejša tarifa za električno energijo in omrežnino. Ob tem je največja priključna moč enofaznega priključka za gospodinjstva v Sloveniji 8 kilovatov. Zato mora uporabnik za polnjenje električnega avtomobila v večjem obsegu ter ob zagotavljanju preostanka priključne moči še za toplotno črpalko in druge električne naprave v gospodinjstvu imeti trifazni priključek moči 17 kilovatov.

Strošek energije

Strošek oskrbe električnega avtomobila z energijo doma je v bistvu razlika med mesečnim računom za elektriko brez polnjenja električnega avtomobila in z njim. Pri izračunu smo za izhodišče postavili slovensko gospodinjstvo, ki se ogreva s toplotno črpalko v dvoetažni hiši s tlorisom 80 kvadratnih metrov. Pri obračunski moči 10 kilovatov (trifazni priključek moči 17 kilovatov) je povprečna mesečna poraba električne energije takega gospodinjstva 260 kilovatnih ur po visoki tarifi in 355 kilovatnih ur po nižji. Če bi družina živela v okolici Maribora in bi se eden od staršev vsak dan vozil na delo v Ljubljano, bi se v dvajsetih delovnih dneh ob približno 250 prevoženih kilometrih na dan z nočnim polnjenjem ID.3 na domači polnilnici poraba električne energije gospodinjstva po nižji tarifi povečala za 969 kilovatnih ur. S tem bi se mesečni račun za električno energijo podvojil. Zaradi nočnega polnjenja električnega avtomobila, ki bi vsakodnevno opravil povratno pot med Mariborom oziroma njegovo okolico in Ljubljano, bi se strošek ob oskrbi z električno energijo GEN-I (redni cenik) povečal za 84,35 evra. To pa vsekakor pomeni izjemen prihranek pri gorivu. Ob vožnji s primerljivim avtomobilom, ki ima povprečno porabo šest litrov na sto kilometrov, in sedanji izjemno nizki ceni evro za liter energenta bi bil namreč mesečni strošek goriva ob enakem obsegu in načinu uporabe vozila 300 evrov.

Strošek električne energije po opisanem scenariju uporabe in polnjenja avtomobila znaša 1,72 evra na sto kilometrov vožnje. Ker je na trgu mogoče najti tudi posebno ponudbo oskrbe z električno energijo, prilagojeno odjemalcem z veliko porabo, po nižji tarifi (na primer podjetje E3, paket Napredni), je ceno mogoče še znižati, in to na samo 1,1 evra na sto kilometrov prevladujoče avtocestne vožnje. Ob prevladujoči vožnji zunaj avtocestnega omrežja pa se strošek s tem paketom lahko spusti tudi občutno pod en evro za sto kilometrov vožnje.

b) Večstanovanjske hiše z lastnim parkirnim mestom oziroma garažo

V večstanovanjskih zgradbah, torej v blokih, kjer ima uporabnik zagotovljeno lastno parkirno mesto oziroma garažo in obstaja možnost priključitve polnilnice na električno omrežje z ločenega odjemnega mesta, si je prav tako mogoče zagotoviti trifazno polnjenje vozila Volkswagen ID.3 z močjo 11 kilovatov. V tem primeru bo strošek priključitve na omrežje znašal 489 evrov (3 x 16 amperov) oziroma 622 evrov (3 x 20 amperov).

Kdor bo ID.3 polnil po opisanem scenariju, to je ob 250-kilometrski dnevno prevoženi razdalji dvajset delovnih dni na mesec, ga bo na lastni polnilnici električna energija za sto kilometrov pretežno avtocestne vožnje stala 1,47 evra po paketu Napredni podjetja E3 oziroma 2,10 evra po rednem ceniku GEN-I.

Če se uporabnik oskrbuje na ločenem odjemnem mestu, mora vedeti, da se cena električne energije na kilometer veča z manjšanjem uporabe električnega avtomobila. Zato si ob manj kot stotih prevoženih kilometrih na dan ni treba postaviti lastne zidne polnilnice, marveč je mogoče v večini primerov shajati z vsakdanjo gospodinjsko varnostno (šuko) vtičnico.

c) Polnjenje na javni polnilni infrastrukturi

Čeprav je daleč najugodnejša domača oskrba z električno energijo (po nižji tarifi za elektriko in omrežnino), v vsakdanjem življenju kljub vsemu ni mogoče shajati brez javne polnilne infrastrukture. Marsikdo pa je obsojen nanjo, saj drugih možnosti polnjenja nima. Za Slovenijo velja, da je glede na število električnih avtomobilov trenutno zelo dobro pokrita z javnimi polnilnicami. Najbolj množična je polnilna infrastruktura Gremo na elektriko, za katero stoji Elektro Ljubljana. Tarifni sistem polnjenja je zasnovan tako, da je avtomobil ugodno polniti le tri ure. Toliko časa pa brezplačno parkiranje ob polnjenju električnega avtomobila omogoča tudi mestna občina Ljubljana. Podobne časovne omejitve ima večina slovenskih občin oziroma krajev.

V treh urah Volkswagen ID.3 na polnilnicah AC 22 kW, ki jih seveda izkoristi le z močjo polnjenja 11 kilovatov, polnost svoje baterije poveča največ za 52 odstotkov, saj iz omrežja prenese 31,5 kilovatne ure električne energije. S tem se ob pretežno avtocestni vožnji v idealnih vremenskih razmerah doseg poveča za približno 160 kilometrov, ob vožnji zunaj avtocestnega omrežja pa za približno 215 kilometrov. Uporabnika tako sto kilometrov vožnje stane od 1,91 do 2,58 evra. To je vsekakor še vedno od dvakrat do trikrat manj, kot znaša strošek za fosilna goriva primerljivega klasičnega avtomobila.

Na marsikaterem slovenskem bencinskem servisu družbe MOL v urbanem okolju se je prav tako mogoče oskrbeti z električno energijo s priključkom tipa 2 (trifazno z močjo 11 kilovatov). Pri tem se polnjenje zaračunava po enotni ceni štiri evre, in to ne glede na čas uporabe polnilnice. Če se povsem prazen ID.3 na tej polnilnici napolni do konca, strošek znaša od 0,94 do 1,27 evra za sto kilometrov vožnje.

Imetniki Petrol klub kartice elektromobilnosti lahko na Petrolovih polnilnicah AC 22 kW polnijo brezplačno. Kdor se doma oskrbuje z električno energijo GEN-I ali Elektro energije, pa lahko pridobi kartico elektromobilnosti GEN-I, s katero električni avto brez omejitev polni na vseh polnilnicah storitve Gremo na elektriko in HT na Hrvaškem, torej na približno 340 polnilnicah v dveh državah, za zanemarljiv fiksen znesek 1,22 evra na mesec.

č) Hitra polnilna infrastruktura

Na hitri polnilni infrastrukturi – to je na DC-polnilnicah največje moči 50 kilovatov, na katerih se povsem prazne baterije do polovice napolnijo v približno eni uri, s čimer se vožnja po avtocesti podaljša za več kot 150, po regionalnih cestah pa za več kot 200 kilometrov – strošek energije za sto kilometrov vožnje v idealnih vremenskih razmerah znaša od 4,98 do 5,94 evra. Glede na to, da tudi pri tej možnosti MOL za zdaj še ohranja enotno ceno za eno polnjenje 7,9 evra, se strošek ob polnjenju na njegovih polnilnicah prepolovi.

Na lastni polnilni infrastrukturi znamke MOON, večinoma postavljeni pri trgovcih in serviserjih avtomobilskih blagovnih znamk pod okriljem Porsche Slovenija, bo strošek polnjenja primerljiv z drugimi ponudniki, predstavljenimi v tekstu. Več o omrežju hitrih polnilnic MOON lahko preberete na straneh 5 in 6.

d) Polnilnice Ionity, rapidno polnjenje

Na polnilnicah Ionity, na katerih se ID.3 1st lahko polni z največjo močjo 100 kilovatov, strošek za sto kilometrov vožnje znaša od 4,3 do 5,8 evra, če se uporabnik odloči za ekskluzivno Volkswagnovo možnost, s katero je ob mesečni članarini 17 evrov cena ene kilovatne ure električne energije 0,3 evra. Na teh polnilnicah se za avtocestno pot od Kopra do Ljubljane potrebna količina električne energije v povsem prazno baterijo pretoči v približno dvajsetih minutah.

Nove različice ID.3, ki bodo na slovenske ceste zapeljale v začetku prihodnjega leta, pa bodo imele še večje baterije in se bodo na polnilni infrastrukturi Ionity polnile z močjo 125 kilovatov. Takrat bo razlika med uporabniško izkušnjo s klasičnim avtomobilom in električnim vozilom praktično izničena. Kdor bo znal in zmogel izkoristiti še številne druge primerjalne prednosti električnih avtomobilov, pa bo operativne stroške svoje vožnje za službene in osebne namene lahko odločno zmanjšal, tudi za več kot petkrat.

Testiranje ID.3 1st v slovenski prometno-energetski stvarnosti in izračun pripravil Željko Purgar, svetovalec za elektromobilnost.